داوری مسابقات دانش آموزی
ارسال شده در تاریخ
1399/12/04
- ساعت
00 و 43 دقیقه

آثار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات دانش آموزی طرح داناب و طرح گسترش سواد آبی که از راههای مختلف ارسال شده بود دریافت شد. پس از دسته بندی آثار در گروههای ویژه، بررسی ویژگیهای آثار  توسط داوران انجام و  آثار برگزیده انتخاب شدند. با توجه به شرایط حاکم به دلیل شیوع ویروس کرونا, برگزاری جلسه برای نهایی کردن لیست افراد برگزیده تا کنون امکانپذیر نبوده است. بدیهی است که به محض برگزاری این جلسه، لیست دانش آموزان برگزیده از طریق اداره کل و نیز ارایه در این سایت اطلاع رسانی خواهد شد و جوایز دانش آموزان نیز به ایشان تقدیم می گردد.