برگزاری اولین جلسه دبیران
ارسال شده در تاریخ
1399/02/20
- ساعت
06 و 41 دقیقه

اولین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی منطقه 3 و 4 شیراز، زرقان، کامفیروز، ارژن و خرامه از ساعت 13 تا 15 تاریخ 99/2/20 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا توضیخاتی در خصوص روند اجرایی طرح داناب، آموزش دانش آموزان، برگزاری پس آزمون و مسابقات دانش آموزی ارایه و در ادامه مباحث مورد نظر بر اساس سرفصل های آموزشی طرح داناب توضیح داده شد. درپاان سوالات ویشنهاداتی از سوی دبیران مطرح و توسط مدرس پاسخ داده شد.