برنامه ریزی برگزاری جلسات آموزشی آنلاین
ارسال شده در تاریخ
1399/02/11
- ساعت
00 و 38 دقیقه

انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه و لزوم پرهیز از اجتماعات باعث تعطیلی مدارس و ممنوعیت برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی شده است. از سوی دیگر  تاکید بر رعایت بهداشت و شستشوی دستها و ووو موجب مصرف بیش از حد آب در ماههای اخیر شده که رسالت طرح داناب و نیاز به برگزاری کلاس های آموزشی آن را دو جندان نموده است.

در همین راستا با برگزاری جلساتی با حضور آقایان علوی و موسوی در اداره کل آموزش و پرورش فارس و هماهنگی با معاونت محترم آموزش متوسطه، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری کارگاههای آموزشی طرح داناب برای دبیران علوم تجربی و آموزش دانش آموزان انجام گرفت. بدیهی است که برنامه اجرایی این کارگاهها طی چند روز آینده از طریق همین سایت و اداره کل آموزش و پرورش به اطلاع عزیزان خواهد رسید.