تحوبل سوالات پیش آزمون و لوح فشرده آموزشی به نمایندگان 59 منطقه آموزش و پرورش
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
05 و 07 دقیقه

در روز برگزاری کارگاه آموزشی نمایندگان ادارات و نواحی آموزش و پرورش بسته آموزشی حاوی برگه های چاپ شده سوالات پبش آزمون، لوح فشرده حاوی مطالب آموزشی و کتابها و مقالات مرتبط با منابع آب و نیز بروشورهای حاوی اطلاعات منابع آبی استان و طرح داناب به شرکت کممدگان تحویل داده شد.