کارگاه آموزشی نمایندگان 59 منطقه آموزش و پرورش
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
05 و 00 دقیقه

در راستای اجرای طرح داناب در سال تحصیلی 99-98، کارگاه آموزشی نمایندگان 59 منطقه آموزش و پرورش فارس روز چهارشنبه ششم آذر 98 در شیراز برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور مسئولین آموزش و پرورش کل استان، نمایندگان ادارات آموزش و پرورش، مسئولین شرکت آب منطقه ای فارس، شرکت مهندسین مشاور سنگاب زاگرس و تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شد، در ابتدا طرح داناب و روند اجرایی آن و نیز تجارب اجرای طرح در دوره قبل توسط شرکت مشاور سنگاب زاگرس ارایه شد. در مراحل بعد سیمای آب استان توسط معاون محترم حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای و نیز روند اجرای طرح در ادارات آموزش و پرورش توسط معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پروش فارس تشریح شد. پس از آن مباحث فنی و علمی در رابطه با حفاظت کمی و کیفی منابع آب، سیلاب و مدیریت آن، آب مجازی و روش های مصرف بهینه منابع آب توسط اساتید همکار شرکت مشاور سنگاب زاگرس با بیانی ساده توضیح داده شد و در نهایت این کارگاره آموزشی با بخش پرسش و پاسخ به پایان رسید.