برگزاری جلسات هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش فارس
ارسال شده در تاریخ
1399/01/16
- ساعت
04 و 47 دقیقه

به منظور برنامه ریزی نهایی روند اجرای طرح، نهایی سازی برنامه رمانبندی و برگزاری کارگاه آموزشی نمایندگان ادارات آموزش و پرورش سطح استان، جلساتی با حضور معاون محترم آموزش متوسطه و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش، مدیران و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و مهندسین مشاور سنگاب زاگرس برگزار و در خصوص موارد گفته شده بحث و تبادل نظر گردید. در نهایت مقرر گردید جلسه نمایندگان ادارت در تاریخ ششم آذرماه 98 برگزار شود.