تقدیر از متولیان، دبیران و دانش آموزان و اهدای جوایز در اختتامیه داناب سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1397/09/27
- ساعت
01 و 07 دقیقه

در انتهای برنامه تعدادی از مسئولین شرکت سهامی آب منطقه ای، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی جهت تقدیر از متولیان، دبیران و دانش آموزان و اهدای جوایز دعوت شدند. در این بخش از تعداد 120 دانش آموز که در مسابقات داناب آثار آنها به دبیرخانه طرح رسیده بود و نیز 30 اثر برگزیده، نمایندگان ادارات آموزش و پرورش سطح استان به همراه تعدادی از دبیران برتر علوم تجربی سطح استان با هدایای نقدی و غیر نقدی تقدیر به عمل آمد