حضور و سخنرانی مهندس ابراهیمی در مراسم داناب سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1397/09/27
- ساعت
01 و 03 دقیقه

 مهندس ابراهیمی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی نیز سخنانی به شرح زیر ایراد نمودند:

از برنامه ریزی در جهت مصرف بهینه آب و فرهنگسازی مصرف آب از دورانی که مناسب برای فرهنگسازی است تشکر میکنم. در مورد وضعیت های آبیاری نوین باید به اطلاعتان برسانم که در سطح استان بالغ بر 30 درصد کشت ها از طریق سیستم آبیاری نوین که شیوه های صرفه جویانه ای است آبیاری می شود.

برنامه های مختلف و متعددی در زمینه های انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و استفاده از بذور مقاوم به خشکی و شوری و... وجود دارد و من در اینجا از همکاران در آموزش و پرورش، والدین و دانش آموزان درخواست همکاری میکنم.