اجرای زنده موسیقی اختتامیه داناب سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1397/09/27
- ساعت
01 و 01 دقیقه

 

در بخش دیگری از این مراسم دقایقی به اجرای موسیقی سنتی توسط دو نفر از دانش آموزان اختصاص یافت.