سخنان جناب آقای نظری د رمراسم اختتامیه سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1397/09/27
- ساعت
00 و 57 دقیقه

 جناب آقای نظری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش ضمن تشکر از حضور گرم مسئولین و دانش آموزان، دانش آموزان را به عنوان سفیر اصلی مجموعه اداره کل آموزش و پرورش و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس معرفی کردند و انتظار این است که به عنوان سفیر، رسالت و نقش اصلی خود را در این مسئله ایفا کنند.

همچنین ایشان تشکر ویژه ای از مسئولان عزیز در حوزه آب استان فارس که با دغدغه خاص ورود پیدا کردند و نگاه زیبایی را به آموزش و پرورش داشتند و این طرح بزرگ را از آموزش و پرورش شروع کردند، داشتند.

ایشان در ادامه گفتند: شروع از آموزش و پرورش کاری بسیار موثرتر از شیوه های فرهنگسازی موجود است.

امیدواریم دوستان از حوزه کشاورزی در این زمینه و امثال این جلسات همت و حضور بیشتری داشته باشند. با توجه به اینکه درصد زیادی از آب در حوزه کشاورزی مصرف می شود، اما درصد کمی از زمین های کشاورزی تا به حال از سیستم های آبیاری نوین استفاده می کنند. حوزه کشاورزی باید از دانش آموزان شروع کنند و از آنها به عنوان سفیر در حل این بحران و تشویق خانواده برای تغییر سیستم آبیاری کمک گرفته شود. آموزش و پرورش این ظرفیت را دارد تا بتواند به جامعه و آینده این مرز و بوم  کمک کند.

 دانش آموزان هم نقش تأثیرپذیری و هم نقش تأثیرگذاری دارند به همین خاطر ما و همکاران از طرح های حوزه های مختلف استقبال می کنیم و بنده به نمایندگی از سایر همکاران اعلام آمادگی میکنم. بخش فرهنگی و تربیتی با آغوش باز آمادگی خود را در همکاری و یاری در طرح های خوبی که شما پیاده می کنید اعلام می کند تا شاهد بحران های مختلف بخصوص آب نباشیم.

امیدوارم روزی را شاهد باشیم که در تمامی خانه های ما ایرانیها، دانش آموزان عزیز چه در حوزه مصارف خانگی و صنعتی و چه در حوزه کشاورزی بتوانند یک مروج و یک سفیر خوب برای تک تک طرح های ارزشمند بخصوص در حوزه آب باشند.