ارائه آثار ارسالی توسط دانش آموزان در جشن داناب سال تحصیلی 97-96
ارسال شده در تاریخ
1397/09/27
- ساعت
00 و 43 دقیقه

 

در مراسم اختتامیه داناب از دانش آموزان که آثاری شامل شعر و مقاله ارسال کرده بودند جهت ارایه دعوت به عمل آمد. از جمله اشعاری با موضوع آب توسط دانش آموزان فاطمه صفری از مدرسه شهید مطهری شهرستان استهبان و مژده دیوجان از مدرسه میلاد زهرای سرچهان قرائت شد. همچنین دانش آموز فاطمه هاشمی از مدرسه علم و ادب بخش سرچهان ارائه ای را در خصوص طرح داناب به زبان فارسی و انگلیسی اجرا نمود.