نمایشگاه نقاشی دانش آموزان میلاد زهرا سرچهان
ارسال شده در تاریخ
1397/04/05
- ساعت
04 و 58 دقیقه

09.00  ::  1397.02.20

 
 
دانش آموزان مدرسه میلاد زهرای سرچهان نمایشگاه نقاشی با موضوع  نجات آب برگزار کردند.