فعالیتی دیگر از دانش آموزان شهرستان سر چهان
ارسال شده در تاریخ
1397/04/05
- ساعت
04 و 42 دقیقه

09.00  ::  1397.02.20

 
دانش آموزان مدرسه علم و ادب سر چهان در حرکتی دیگر وضعیت خشکسالی را در چند سال آینده به تصویر کشیدند.