تلاش دانش آموز سرچهانی در کاهش مصرف آب
ارسال شده در تاریخ
1397/04/05
- ساعت
04 و 35 دقیقه

09.00  ::  1397.02.20

 
 
 
دانش آموزشی از منطقه سرچهان شهر حسامی با آگاه کردن خانواده خود از زمان اوج مصرف آب به کاهش مبلغ قبض آب خانواده کمک کرد.