معرفی ناجیان آب در شهر کره ای سرچهان
ارسال شده در تاریخ
1397/04/05
- ساعت
04 و 31 دقیقه

09.00  ::  1397.02.20

 
در مدرسه شهدای شهر کره ای شهرستان سرچهان طی مراسمی دانش آموزانی بعنوان ناجی آب معرفی شده و کارت مخصوص به آنها ارائه شد. در این مراسم دانش
 
آموزان دکلمه ای در رابطه با آب اجرا کردند.