تهبه روزنامه دیواری دانش آموزان در زرقان
ارسال شده در تاریخ
1397/04/03
- ساعت
06 و 02 دقیقه

10.00  ::  1397.02.19

 
 
دانش آموزان شهزستان زرقان با ارائه روزنامه دیواری در طرح داناب شرکت کردند.