جلسه طرح دانش آموزی نجات آب .داناب) در بخش خفر
ارسال شده در تاریخ
1397/04/03
- ساعت
23 و 59 دقیقه

10.30  ::  1397.02.15

 
 

جلسه طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در بخش خفر با حضور سرگروه محترم جناب آقای محمدرضا طاهری و  اولیای محترم مدرسه شهید قربانی روستای بریجان از توابع  منطقه خفر  برگزار گردید.