برگزاری پیش آزمون داناب شهرستان مرودشت نیز اجرا شد
ارسال شده در تاریخ
1397/03/09
- ساعت
00 و 47 دقیقه

10.00  ::  1397.02.13

 

برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب مرودشت 
 
سرگروه محترم: جناب آقای محمد مهدی فلامرزی
 
با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس مرودشت