کارگاه آموزشی داناب برای دبیران ناحیه 4
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
06 و 19 دقیقه

11.00  ::  1397.02.09

 
کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) با حضور دبیران علوم تجربی ناحیه 4 برگزار شد. 
 
این کارگاه همراه با توزیع نمونه سوال پیش آزمون، کتاب آموزشی نجات آب مربوط به معلمین  و دانش آموزان  به دبیران محترم ناحیه 4 همراه بود که در این جلسه جناب آقای
 
مهندس کشاورز مطالب آموزشی مورد نیاز را تدریس کردند.