فعالیت های انجام شده در دبیرستان شهید اسکندری شهرستان خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
06 و 15 دقیقه

09.30::  1397.02.08

 
 
پاورپوینت فعالیت های انجام شده در راستای طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس (داناب) دبیرستان شهید اسکندری شهرستان خرامه 
 
رابط طرح داناب : سرکار خانوم طاهره کشاورزی 
 
سرگروه شهرستان : جناب آقای مختار زارع