کارگاه دانش آموزی در آموزشگاه شبانه روزی اندیشه <خرامه>
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
06 و 06 دقیقه

09.30::  1397.02.08

 
برگزاری کارگاه و ارایه ی پاورپوینت و تصاویر مربوط به برگزاری  طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب) در آموزشگاه شبانه روزی اندیشه شهرستان خرامه
 
رابط طرح داناب : سرکار خانوم  رزاق منش 
 
سرگروه : جناب آقای مختار زارع