دبیرستان فاطمه الزهرا شهرستان خرامه همگام با کارگاه دانش آموزی
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
01 و 35 دقیقه

09.30::  1397.02.07

 
 
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی طرح داناب و فعالیت های انجام شده در راستای طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب) 
 
دبیرستان فاطمه الزهرا شهرستان خرامه 
 
رابط طرح داناب :سرکار خانوم مینا رنجبر 
 
سرگروه شهرستان خرامه : جناب آقای مختار زارع