جلسه طرح ملی دانش آموزی نجات آب شهرستان خنج
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 56 دقیقه

10.00   ::  1397.02.05

 
جلسه طرح ملی دانش آموزز نجات آب شهرستان خنج با حضور دبیران علوم تجربی مسوولین آموزش و پرورش و رئیس اداره منابع آب شهرستان خنج برگزار گردید.