دریاچه بختگان .دیروز و امروز)
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 49 دقیقه

11.00   ::  1397.02.04

 

دریاچه بَختِگان ، از دریاچه‌های ایران در استان فارس بود که هم اکنون کاملاً خشک شده‌است.

این دریاچه زیستگاه زمستانه پرندگانی است که از روسیه و دشتهای سیبری به ایران مهاجرت می‌کردند (مانند فلامینگو، درنا، کبوتر دریایی، آب‌چلیک، مرغابی، غاز و...) که همگی در حفظ بوم‌ساختار و محیط زیست نقش بسیار ارزنده‌ای داشتنند. دریاچه بختگان، باعث افزایش رطوبت هوا می‌شد و، بعلت بلند بودن ارتفاع کوه‌های پیرامون نی‌ریز، رطوبت حاصله در هوای همان منطقه باقی‌مانده و باعث ثمردهی درختان انجیر، بادام، رز و زیتون در کوه‌ها می‌گردید که می‌توان به نوعی آن را آبیاری مصنوعی کوه‌ها نامید. با توجه به خشکیدگی بختگان یک حرکت مردمی با نام کمپین ما صدای بختگان هستیم ایجادشده است که بر روی اطلاع‌رسانی شرایطبختگان تمرکز دارد و هزاران نفر از مردم‌ و چهره‌های شاخص ورزشی ، فرهنگی و هنری از آن حمایت کرده‌اند.