دریاچه پریشان خشک شد
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 39 دقیقه

11.00   ::  1397.02.04

 
 

خشکی دریاچه پریشان پدیده امروز و دیروز نیست، از سالها پیش وقتی خشکسالیهای استان فارس شدت گرفت و کشاورزان منطقه بی مهابا با چاه های مجاز و غیر مجاز، شیره جانش را مکیدند روزگار خشکی و زوالش شروع شد.

سال‌هاست آبی در بساط ندارد جز یک برکه کوچک که بازماندگان تالاب در آن زندگی می کنند. در کنار خشکی دریاچه سودجویان هم هرازگاهی نیزارهایش را به آتش می کشیدند یا از باقیمانده آبی که در زیرزمین وجود داشت به پای کشاورزی سنتی منطقه ریختند.