وضعیت اَسف بار جویهای آب جیان
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 19 دقیقه

11.00   ::  1397.02.04

 
و اما ....وضعیت اَسف بار
            جویهای آب جیان
 
 
ای کاش...
پاس داشتن آب را نیز از پدارانمان به ارث برده بودیم 
 
همیشه؛
دستهایی که کمک میکنند 
مقدس ترند از
لبهایی که دعا میکنند