برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب سروستان
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 13 دقیقه

11.00   ::  1397.02.04

 
برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب سروستان 
 
 
سرگروه محترم: سرکار خانوم فریناز شبان
 
با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس سروستان