کارگاه داناب ویژه دانش آموزان خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/03/08
- ساعت
00 و 08 دقیقه

11.00   ::  1397.02.04

 
 در ر آموزشگاه شبانه روزی اندیشه شهرستان خرامه کارگاه آموزشی  طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس (داناب) ویژه دانش آموزان  با ارائه پاورپوینت و تصاویر مربوط به طرح داناب برگزار شد.
 
 
 
رابط طرح داناب : سرکار خانم  رزاق منش 
 
 
سرگروه : آقای مختار زارع