پیش آزمون داناب در منطقه سده
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
05 و 55 دقیقه

11.30   ::  1397.02.03

 
برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه سده
 
سرگروه محترم: جناب آقای کیامرث خلیلی
 
با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه سده