اثرات فرهنگ سازی داناب در بخش سرچهان
ارسال شده در تاریخ
1397/03/07
- ساعت
05 و 53 دقیقه

11.30   ::  1397.02.03

 
اثرات فرهنگ سازی و طرح ملی داناب در بخش سرچهان و اجرای ایده جالب  یکی از فرهنگیان جناب آقای میرزایی در شهر کره ای (جمع آوری آب باران  در مخزن ذخیره آب و استفاده از ان جهت آبیاری درختان و سبزیجات و شست و شو )
ممنون و متشکر از جناب آقای میرزایd