پیش آزمون طرح داناب در استهبان به مرحله اجرا رسید
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
05 و 10 دقیقه

11.00   ::  1397.02.03

 

برگزاری پیش آزمون طرح داناب در استهبان

سرگروه محترم :  سرکار خانوم محبوبه محمودی

با تشکر و سپاس از مسئولین و معلمین مدارس استهبان