شهرستان زرقان همراه با طرح داناب
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
04 و 43 دقیقه

10.10   ::  1397.02.03

 

کارگاه آموزشی با موضوع بحران آب و توجیه طرح داناب (طرح آموزشی دانش آموزی نجات آب) در سالن اداره کل آموزش و پرورش زرقان برگزار گردید.
مدرس این دوره جناب آقای مهندس کریمی مدیریت محترم منابع آب شهرستان شیراز بودند.
در این دوره دبیران علوم تجربی متوسطه اول و سرگروه های آموزشی حضور داشتند