مدارس منطقه درودزن و برگزاری پیش آزمون
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
04 و 37 دقیقه

10.10   ::  1397.02.03

 

برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب در منطقه درودزن در مدرسه روستای زین آباد درودزن،دبیرستان شبانه روزی امام خامنه ای شهر رامجرد درودزن،دبیرستان متوسطه اول

شهدا درودزن به سرگروهی جناب آقای هادی استقبالی و با همکاری مسئولین و معلمین مدارس منطقه درودزن انجام پذیرفت.