پیش آزمون طرح داناب در ششده و قره بلاغ
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
04 و 28 دقیقه

10.10   ::  1397.02.02

 


سرکار خانوم سیده حمیده هاشمی نسب سرگروه محترم ششده و قره بلاغ امتحان پیش آزمون طرح داناب را در 4 مدرسه :: ریف واقفی،شهدای کبک آباد( دو مدرسه پسرانه)و مدرسه تربیت و حضرت زینب(س)  (دو مدرسه دختران):: با همکاری مسئولین و معلمین مدارس منطقه ششده و قره بلاغ برگزار کرد.