22 آوریل، روز جهانی زمین پاک
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
04 و 12 دقیقه

10.00   ::  1397.02.01

 

مروز، ٢٢ آپريل-دوم ارديبهشت، روز جهاني زمين پاك است.
در ٤٨ سال اخير، در چنين روزي، در بسياري از كشورهاي جهان، تلاش شده است تا توجه نخبگان، تصميم گيران و عموم، به اين واقعيت جلب شود كه (لااقل در حال حاضر) زمين تنها خانه ماست و اين كه بكوشيم از آلودگي هايي كه به آن تحميل كرده ايم؛ بكاهيم.

منابع آبي و از جمله آب هاي زيرزميني، به تلاش جدي تر ما براي حفاظت و پاكي نياز دارند.

 امروز فرصت خوبيست تا در مورد نقشي كه خودمان مي توانيم داشته باشيم؛ بيشتر فكر كنيم و عادت هايي را آغاز كنيم.
٤٥ نكته در اين رابطه را در اين جا ببينيد:
https://www.earthday.org/earth-day-tips/

شعار امسال، تلاش براي پايان دادن به آلودگي هاي پلاستيكي است.