کارگاه داناب ویژه دانش آموزان : مدرسه شهید رجایی شهرستان خرامه
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
01 و 09 دقیقه

10.00   ::  1397.01.22

 

کارگاه آموزشی داناب ویژه دانش آموزان، با مشارکت جناب آقای مختار زارع سرگروه محترم شهرستان خرامه در این شهرستان برگزار شد.