وضعیت بارندگی در برخی مناطق شرقی
ارسال شده در تاریخ
1397/03/05
- ساعت
00 و 59 دقیقه

10.00   ::  1397.01.21

 

دفتر مطالعات پایه منابع آب: بارندگی در برخی مناطق شرقی صفر بوده است
بارندگی از اول مهر ۹۶ تا ۲۲ فروردین سال آبی ۹۶-۹۷ نسبت به درازمدت ۴۸ درصد افت کرد