خاک سالم >> جلوگیری از خشکسالی
ارسال شده در تاریخ
1397/03/02
- ساعت
05 و 25 دقیقه

10.00   ::  1397.01.17

 

خاک سالم می تواند یکی از راههای جلوگیری از وقوع سیل و خشکسالی باشد !!

خاک سالم با میزان بالای مواد ارگانیک توانایی بالایی در ذخیره آب دارد