مناسبت ورویدادها
11.00   ::  1397.02.04   نمونه ای از فعالیت های انجام شده در آموزشگاه پروین اعتصامی شهرستان خرامه  راجع به طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب)   *تهیه پاورپویت توسط دانش آموزان درباره ی راهکارهای کاهش مصرف ب در منزل همراه با ...
11.00   ::  1397.02.04    در ر آموزشگاه شبانه روزی اندیشه شهرستان خرامه کارگاه آموزشی  طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس (داناب) ویژه دانش آموزان  با ارائه پاورپوینت و تصاویر مربوط به طرح داناب برگزار ...
10.30   ::  1397.02.04 کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب )   دبیرستان شهید کریم زارع -سلطانشهر - شهرستان خرامه   رابط طرح داناب : خانم سمیه رنجبر    سرگروه : جناب آقای مختار زارع      
10.30   ::  1397.02.04   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب خرامه   سرگروه محترم: جناب آقای مختار زارع   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس خرامه    
10.30   ::  1397.02.04     برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه زرین دشت آموزشگاه امام خمینی زرین دشت     سرگروه محترم: جناب آقای رضا میرشکالی     با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه زرین دشت  
11.30   ::  1397.02.03   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه سده   سرگروه محترم: جناب آقای کیامرث خلیلی   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه سده    
11.30   ::  1397.02.03   اثرات فرهنگ سازی و طرح ملی داناب در بخش سرچهان و اجرای ایده جالب  یکی از فرهنگیان جناب آقای میرزایی در شهر کره ای (جمع آوری آب باران  در مخزن ذخیره آب و استفاده از ان جهت آبیاری درختان و سبزیجات و شست و شو ) ممنون و ...
11.30   ::  1397.02.03   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه بالاده   سرگروه محترم: جناب آقای علی فرهاد نژاد   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه بالاده    
11.00   ::  1397.02.03     اجرای طرح داناب و جمع آوری زباله های تجدید ناپذیر دردبیرستان رسالت کمجان شهرستان خرامه   مدیر مدرسه و رابط داناب :سرکارخانم حمیده کشاورز    سرگروه و رابط شهرستان خرامه : جناب آقای مختار ...
11.00   ::  1397.02.03   برگزار ی جلسه طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب) در مدرسه علم و ادب منطقه سرچهان از شهر حسامی (بوانات)    این مراسم با حضور مهندس احمدی رییس منابع آب شهرستان بوانات- معاونین اداره آموزش و پرورش سرچهان ...