مناسبت ورویدادها
11.00   ::  1397.02.04   و اما ....وضعیت اَسف بار             جویهای آب جیان     ای کاش... پاس داشتن آب را نیز از پدارانمان به ارث برده بودیم    همیشه؛ دستهایی که کمک میکنند  مقدس ترند از لبهایی ...
11.00   ::  1397.02.04   معرفی منطقه جیان در بوانات ارسالی از سرگروه محترم بوانات جناب آقای کیانی   محله ای در بوانات، با وسعت ۹۰ کیلومتر مربع و ۲۲ حلقه قنات فعال. رتبه اول در تعداد قنات نسبت به وسعت در ایران. بعضی از قنوات ...
11.00   ::  1397.02.04   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب سروستان      سرگروه محترم: سرکار خانوم فریناز شبان   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس سروستان    
11.00   ::  1397.02.04   نمونه ای از فعالیت های انجام شده در آموزشگاه پروین اعتصامی شهرستان خرامه  راجع به طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب)   *تهیه پاورپویت توسط دانش آموزان درباره ی راهکارهای کاهش مصرف ب در منزل همراه با ...
11.00   ::  1397.02.04    در ر آموزشگاه شبانه روزی اندیشه شهرستان خرامه کارگاه آموزشی  طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس (داناب) ویژه دانش آموزان  با ارائه پاورپوینت و تصاویر مربوط به طرح داناب برگزار ...
10.30   ::  1397.02.04 کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب استان فارس(داناب )   دبیرستان شهید کریم زارع -سلطانشهر - شهرستان خرامه   رابط طرح داناب : خانم سمیه رنجبر    سرگروه : جناب آقای مختار زارع      
10.30   ::  1397.02.04   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب خرامه   سرگروه محترم: جناب آقای مختار زارع   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس خرامه    
10.30   ::  1397.02.04     برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه زرین دشت آموزشگاه امام خمینی زرین دشت     سرگروه محترم: جناب آقای رضا میرشکالی     با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه زرین دشت  
11.30   ::  1397.02.03   برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب منطقه سده   سرگروه محترم: جناب آقای کیامرث خلیلی   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس منطقه سده    
11.30   ::  1397.02.03   اثرات فرهنگ سازی و طرح ملی داناب در بخش سرچهان و اجرای ایده جالب  یکی از فرهنگیان جناب آقای میرزایی در شهر کره ای (جمع آوری آب باران  در مخزن ذخیره آب و استفاده از ان جهت آبیاری درختان و سبزیجات و شست و شو ) ممنون و ...