مناسبت ورویدادها
10.00  ::  1397.02.16     آثار ارسالی دانش آموزان استهبانی در راستای طرح داناب
10.00  ::  1397.02.16     تلاش بی نظیر دانش آموزان استهبانی در ارائه آثار هنری با موضوع بحران آب
10.00  ::  1397.02.16     رئیس اداره امور آب شهرستان استهبان جناب آقای ایزدجو طی نشستی با دانش آموران مدارس این شهرستان  در راستای طرح داناب به بررسی بحران آب پرداختند.
10.30  ::  1397.02.15     جلسه طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در بخش خفر با حضور سرگروه محترم جناب آقای محمدرضا طاهری و  اولیای محترم مدرسه شهید قربانی روستای بریجان از توابع  منطقه خفر  برگزار گردید.  
10.30  ::  1397.02.15          پیش آزمون و پس آزمون در مدارس سپیدان برگزار گردید.  
10.00  ::  1397.02.15     بیضا نیز امتحانات پیش آزمون و پس آزمون داناب را برگزار کرد
10.00  ::  1397.02.14     برگزاری امتحانات پیش آزمون و پس آزمون در خرامه
10.00  ::  1397.02.13     برگزاری امتحان پیش آزمون طرح داناب سرچهان   سرگروه محترم: سرکار خانوم حمیده میرزایی   با تشکر از مسئولین و معلمین مدارس سرچهان  
10.00  ::  1397.02.13     جمع آوری زباله های رها شده در محیط. همراه با بحث و تبادل نظر درباره اهمیت صرفه جویی و مصرف بهینه آب در کشاورزی تشکر فراوان از سرکار خانم فزونی سرگروه محترم سپیدان    
10.00  ::  1397.02.13     فرونشست یک متری زمین در اطراف دریاچه ارومیه در اثر گسترش بی رویه کشاورزی!       در مصرف آب صرفه جویی کنیم!