مناسبت ورویدادها
در راستای اجرای طرح داناب در سال تحصیلی 99-98، کارگاه آموزشی نمایندگان 59 منطقه آموزش و پرورش فارس روز چهارشنبه ششم آذر 98 در شیراز برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور مسئولین آموزش و پرورش کل استان، نمایندگان ادارات آموزش و پرورش، مسئولین ...
به منظور برنامه ریزی نهایی روند اجرای طرح، نهایی سازی برنامه رمانبندی و برگزاری کارگاه آموزشی نمایندگان ادارات آموزش و پرورش سطح استان، جلساتی با حضور معاون محترم آموزش متوسطه و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش، مدیران و کارشناسان شرکت سهامی آب ...
پس از امضا و نبادل تفاهم نامه همکاری، معاونت آموزش متوسطه به عنوان متولی اصلی اجرای طرح معرفی و جناب آقای علوی ریاست محترم اداره تکنولوژی های آموزشی به عنوان نماینده تام الختیار اداره کل آموزش و پرورش به شرکت سهامی آب منطقه ای فارس معرفی شدند.
به منظور آغاز رسمی اجرای طرح داناب در سال تحصیلی 99-98 متن تفاهم نامه همکاری بین شزکت سهامی آب منطقه ای فارس و اداره کل آموزش و پرورش فارس تهیه و پس از موافقت طرفین، تفاهم نامه به امضای مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای فارس جناب آقای مهندس دهقانی و مدیر ...
به منظور برنامه ریزی نهایی اجرای کار و انجام هماهنگی های لازم، جلسات مشورتی با حضور کارشناسان و مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و شرکت مهندسین مشاور سنگاب زاگرس برگزار شد. در این جلسات برنامه زمانبندی اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت و برای ارایه ...
به همت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، شرکت مهندسین مشاور سنگاب زاگرس به عنوان مجری طرح ملی دانش آموزی نجات آب در استان فارس برای سال تحصیلی 99-98 انتخاب و فعالیت خود را از مهرماه سال 98 آغاز نمود.  
در انتهای برنامه تعدادی از مسئولین شرکت سهامی آب منطقه ای، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی جهت تقدیر از متولیان، دبیران و دانش آموزان و اهدای جوایز دعوت شدند. در این بخش از تعداد 120 دانش آموز که در مسابقات داناب آثار آنها به دبیرخانه طرح رسیده بود و نیز ...
 مهندس ابراهیمی مدیریت ترویج جهاد کشاورزی نیز سخنانی به شرح زیر ایراد نمودند: از برنامه ریزی در جهت مصرف بهینه آب و فرهنگسازی مصرف آب از دورانی که مناسب برای فرهنگسازی است تشکر میکنم. در مورد وضعیت های آبیاری نوین باید به اطلاعتان برسانم که در ...
  در بخش دیگری از این مراسم دقایقی به اجرای موسیقی سنتی توسط دو نفر از دانش آموزان اختصاص یافت.  
 جناب آقای نظری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش ضمن تشکر از حضور گرم مسئولین و دانش آموزان، دانش آموزان را به عنوان سفیر اصلی مجموعه اداره کل آموزش و پرورش و شرکت سهامی آب منطقه ای فارس معرفی کردند و انتظار این است که به عنوان سفیر، ...