مناسبت ورویدادها
10.00   ::  1397.02.01   در باب بحران کم آبی  
10.00   ::  1397.01.30    چهار هزار روستای استان فارس خالی از سکنه شده‌اند بحران آب و خشکسالی ایران را در آستانه بحران گسترده قرار داده است. استان فارس یکی از استان‌هایی است که با کاهش شدید حجم بارندگی در بحران خشکسالی گرفتار شده است. ...
10.00   ::  1397.01.30   راه کارهای طلایی "صرفه جویی آب" بخش  1 این روزها مسئله کمبود آب در سراسر جهان به بحرانی عمومی تبدیل شده است. با توجه به تغییرات اقلیمی در حال وقوع و آینده بسیار بحرانی پیش بینی شده آبی و زیست محیطی برای ...
10.30   ::  1397.01.29   در ادامه برگزاری پیش آزمون طرح داناب شهرستان ممسنی با همکاری سرگوه محترم جناب آقای عبدالرضا خسروانی و با حضور مسئولین و معلمین مدارس نورآباد ممسنی این طرح را در مدارس این شهرستان به مرحله اجرا گذاشت.      
10.00   ::  1397.01.29     حسین صالح جهرمی معاون سازمان آب منطقه‌ای فارس: به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حسین صالح جهرمی بعدازظهر امروز در نخستین نشست شورای اداری شهرستان شیراز با هشدار نسبت به وضعیت وخیم ذخایر آبی استان فارس اظهار ...
10.00   ::  1397.01.28 شهرستان زرین دشت با همکاری جناب آقای رضا میرشکاری سرگروه محترم تجربی و همچنین با حضور مسئولین و معلمین آموزشگاه امیرکبیر اقدام به برگزاری مرحله پش آزمون طرح داناب را نمودند.    
10.00   ::  1397.01.25   استفاده از پرلاتور ضمن یکنواخت نمودن جریان آب، ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد. بحران آب جدی است، آن را جدی بگیریم سازگاری با کم آبی
10.00   ::  1397.01.22   کارگاه آموزشی داناب ویژه دانش آموزان، با مشارکت جناب آقای مختار زارع سرگروه محترم شهرستان خرامه در این شهرستان برگزار شد.
10.00   ::  1397.01.22    لزوم تدوین الگوی کشت کشوری و نظارت بر آن...  متاسفانه به دلیل عدم تدوین الگوی کشت،هم اکنون در 17 استان کشور نسبت به کشت برنج که یکی از پر مصرف ترین محصول در  زمینه #آب میباشد اقدام میشود، از جمله استان فارس که با ...
10.00   ::  1397.01.22   ده راهکار ساده صرفه جویی در مصرف آب را می توانید در عکس مشاهده کنید.