مناسبت ورویدادها
آثار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات دانش آموزی طرح داناب و طرح گسترش سواد آبی که از راههای مختلف ارسال شده بود دریافت شد. پس از دسته بندی آثار در گروههای ویژه، بررسی ویژگیهای آثار  توسط داوران انجام و  آثار برگزیده انتخاب شدند. با توجه به ...
پنجمین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی مناطق فراشبند، فیروزآباد، قائمیه، کازرون، قیر و کارزین، ششده و قره بلاغ، شیبکوه، فسا، میمند، داراب، زرین دشت، فرگ، بالاده و خشت و کمارج از ساعت 13 تا 15 تاریخ 99/2/24 برگزار شد. در ...
چهارمین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی منناطق اشکنان، اوز، بیرم، جهرم، جویم، خفر، خنج، گراش، گله دار، لارستان، لامرد، مهر، علامرودشت، کوار، سروستان و عشایری از ساعت 13 تا 15 تاریخ 99/2/23 برگزار شد. در این جلسه ابتدا ...
سومین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی مناطق آباده، اقلید، بوانات، پاسارگاد، سده، سرچهان، آباده طشک، ارسنجان، استهبان، سپبدان، نی ریز، ممسنی، ماهور میلاتی، بیضا، خرم بید، کهمره، قارآباد، دشمن زیاری و رستم از ساعت 13 ...
دومین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی منطقه 1 و 2 شیراز، مرودشت و دورودزن از ساعت 13 تا 15 تاریخ 99/2/21 برگزار شد. در این جلسه ابتدا توضیخاتی در خصوص روند اجرایی طرح داناب، آموزش دانش آموزان، برگزاری پس آزمون و مسابقات دانش ...
اولین جلسه آنلاین آموزش داناب با حضور سرگروه ها و دبیران علوم تجربی منطقه 3 و 4 شیراز، زرقان، کامفیروز، ارژن و خرامه از ساعت 13 تا 15 تاریخ 99/2/20 برگزار شد. در این جلسه ابتدا توضیخاتی در خصوص روند اجرایی طرح داناب، آموزش دانش آموزان، برگزاری پس آزمون و ...
انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه و لزوم پرهیز از اجتماعات باعث تعطیلی مدارس و ممنوعیت برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی شده است. از سوی دیگر  تاکید بر رعایت بهداشت و شستشوی دستها و ووو موجب مصرف بیش از حد آب در ماههای اخیر شده که رسالت طرح داناب و ...
به منظور بررسی کارایی طرح داناب و نیز دریافت بازخورد برای برنامه ربزی مناسب در دوره های آتی، تعداد 20 سوال طراحی و تحت عنوان پیش آزمون قبل از شروع آموزشها در مدارس و پس آزمون بعد از انجام آمورش ها در مدارس برگزار و نتایج آن برای بررسی و تحلیل در ...
به منظور ارتباط نزدیک، اطلاع رسانی سریع و امکان اشتراک مطالب علمی و فنی مرتبط با اجرای طرح، یک گروه اطلاع رسانی در فضای مجازی با عضویت نمایندگان ادارت آموزش و پرورش و مدیران و کارشناسان مرتبط ایجاد شد تا بتوان از این طریق فعالیتها و تجارب مربوط به ...
در روز برگزاری کارگاه آموزشی نمایندگان ادارات و نواحی آموزش و پرورش بسته آموزشی حاوی برگه های چاپ شده سوالات پبش آزمون، لوح فشرده حاوی مطالب آموزشی و کتابها و مقالات مرتبط با منابع آب و نیز بروشورهای حاوی اطلاعات منابع آبی استان و طرح داناب به شرکت ...