درباره داناب

داناب واژه­ای است که از حروف ابتدایی عبارت طرح ملی دانش آموزی نجات آب تشکیل شده است. این طرح جهت دانش آموزان دوره اول مقطع دبیرستانی در نظر گرفته شده است. داناب طرحی ملی است که با هدف آموزش و ارتقای آگاهی عمومی دانش آموزان مقطع اول متوسطه در زمینه مسائل و چالش­های منابع آب کشور وراه های مصرف بهینه از منابع آب؛ که با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش در سطح ملی و با تکیه بر مبانی علمی در تمامی نقاط کشور اجرا می شود.

تاریخچه داناب

این طرح تاکنون در استان های قزوین، مازندران، قزوین، آذربایجان شرق، اصفهان، یزد و ایلام اجرا شده است. سنجش اثر بخشی طرح در اجرای آن، حاکی از موفقیت آن بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت اقدامات جدی و فراگیر در عرصه آموزش و بهبود فرهنگ در قبال مسائل حوزه آب، این طرح از ابتدا طرحی ملی اعلام شده است.

اهداف طرح

هدف از اجرای طرح تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش­های بخش آب از طریق افزایش دانش و ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان در وهله اول و اعضای خانواده و معلمان آنان در مرحله بعد  می باشد. همچنین ایجاد تغییرات مثبت در نگرش و رفتار افراد نسبت به موضوع مصرف بهینه آب از دیگر اهداف طرح می باشد.است. می توان این اهداف را به صورت زیر طبقه بندی نمود:

افزایش دانش و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان و معلمان، والدین و سایر وابستگان آنان

ایجاد اثرات و تغییرات مثبت در نگرش و رفتار دانش آموزان

تربیت نسلی آشنا با مسائل و چالش­های بخش آب در همه ابعاد ممکن

چارچوب و فرآیند اجرای طرح داناب

طرح داناب با نظام­های هفتگانه آموزشی، مشارکتی، ارتباطی، رسانه ای، انگیزشی و تشویقی، ارزیابی و ارزشیابی، مستند سازی و گزارش دهی در مدارس اجرا می شود و بر اساس همین مراحل هفتگانه است که روند اجرایی طرح داناب تعریف می شود. همان گونه که در بخش اهداف اشاره شد، هدف از اجرای طرح داناب آگاهی بخشی و تغییر نگرش نسبت به مقوله آب است. این روش سه گانه مدلی است که مولفه های شناختی، انگیزشی و نهایتا رفتاری را پوشش می دهد. نتیجه مورد نظر نیز افزایش آگاهی و حس مسئولیت دانش آموزان در پایان دریافت آموزش­هاست.

ویژگی ­های اصلی طرح

راهبری کلان و ملی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران با همکاری مشاور ضمن لحاظ کردن مسائل مدیریت بومی برای استان­ها

مبتنی بودن بر مطالعات علمی و تعریف اصولی

تمرکز بر آموزش پایه ای و عمقی و پرهیز از اقدامات صرفا نمایشی

نظام مند بودن طرح

افق دراز مدت برای اجرای مستمر طرح همراه با اعمال اصلاحات سالانه بر اساس بازخوردهای اجرا